Epitafia - Bazylika Mniejsza

Bazylika świętego Erazma i świętego Pankracego w Jeleniej Górze (niem. Pfarrkirche St. Erasmus und Pankratius) - jest to gotycka trójnawowa bazylika czteroprzęsłowa wzmiankowana po raz pierwszy w 1303 roku po jej pożarze, odbudowana jeszcze w XIV wieku, przebudowana w XV wieku i XVI wieku.

Najstarsza i najważniejsza świątynia w tym mieście. Typowy przykład kościoła gotyckiego z ostrołukowymi obramieniami drzwiowymi i okiennymi, sklepieniem krzyżowo-żebrowym i przyporami. Wyposażenie barokoweołtarz główny, ołtarze boczne, ambonachrzcielnica, rzeźby drewniane,obrazy olejne na płótnie, stalle (częściowo renesansowe), konfesjonały. Na zewnątrz dobudowana barokowa kaplica grobowa oraz liczne na zewnętrznym murze epitafia i płyty nagrobne z okresu renesansu i baroku. Od 15 maja 2011 bazylika mniejsza.