Epitafium nr 3

 

Epitafium nr 3
Epitafium nr 3

IM IOR 1572 DEN 2

SEPTE IST IN GOT SELI=

ENT SCHLAFFEN DER

ERBARE ELIAS HILISCH=

ER VND HERNACH IM 89

IORE DEN 19. IVNY DER

ERBARE GEORGI HILISCH=

ER GEBRIDER LIGEN

ALHIER BEGRABEN WAR=

TEN AUF DIE ZUKUNF=.

CHRISTI SAMT ALLEN

AUSERWELTEN

EH    GH

W roku 1572 dnia 2

września w Bogu błogo

zasnął na wieki

szlachetny Eliasz Hilischer

zaś po nim w [15]89

roku dnia 19 czerwca

szlachetny Georg Hilischer.

Bracia leżą

tutaj pochowani czekając

na przyjście

Chrystusa wraz ze wszystkimi

wybranymi

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wypukłymi. Pod inskrypcją inicjały obu zmarłych przedzielone niezidentyfikowanym symbolem - być może grecka litera Ω - symbol początku i końca (symbol Boga), z której wychodzą promienie.

Lokalizacja:

Po zachodniej stronie kościoła, na prawo od wejścia do jego południowej nawy. Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu.Bracia Eliasz i Georg Hilischerowie to prawdopodobnie kupiecka rodzinna należąca do rodu Hilischerów, lecz z nieco zmienionym w pisowni nazwiskiem.

Opracował: Ivo Łaborewicz