Epitafium nr 8

 

Epitafium nr 8
Epitafium nr 8

…1656 …..IBAR...

EIT..  … MIS

KOMB DIE SOL….

   NET WER DEN

CANTIC

 

Ao 1656. DEN 22 JUNY IST HERRN BALT=

HASER HUBNERS, BüRGERS ALHIER EHEGE=

LIEBTES TöCHTERLEIN ZUR WELT GEBOHREN

UND AN. 1658 DEN 20 JUNY SEHLIGLICH

ABGEFODERT WORDEN IHRES ALTERS

2 JAHR WENIG 1 TAG D. G.G

Roku 1656 dnia 22 czerwca,

Panu Balthasarowi Hübnerowi, tutejszego mieszczaninowi,

ukochana córeczka przyszła na świat

i w 1658 r., dnia 20 czerwca, została

do Pana wezwana, w wieku

2 lat bez 1 dnia D. G. G.

[Dem Gott gnade = niech Bóg się zlituje nadnią]

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zewnętrznej stronie południowej nawy kościoła, na wschód od ściany kaplicy.

Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym, wyobrażająca stojące dziecko w sukience, nad głową dziecka korona. Płyta flankowana ozdobami. Nad płytą tekst w owalu (słabo czytelny). Pod płytą tekst zasadniczy.

Baltazar Hübner był bogatym kupcem jeleniogórskim żyjącym w XVII w. W 1658 r. został członkiem założycielem Konfraterni Kupieckiej.

Opracował: Ivo Łaborewicz