Epitafium nr 19

 

Epitafium nr 19
Epitafium 19
STAVIATOR
MAGNUM IN PARVO CONSIDERA.
JOANNEM CONSTANTIN PANCK
CURATIS HIRSCHERGENSIB. MAIOREM
QUIA PRIMUM ANNIS 25 DUCATUS SCHWID:
& jAURIN SPŪALIBUS EP̊ALEM COMMISSARIUM
NULLI SECUNDUM JUP IS ECCĽICI DEFENSOREM
VIRTUTE ANGELŪ. VERBI DEI ORE & RE PRAECONE MAXM.
PASSIONIS DOMINICAE CULTOREM CONSTANTISSIMUM
HUIUS LOCI ANNIS 38 ORDINARIUM
UNA CUM PROGENITORIBUS IN ORDINARIO JACENTĒ LOCULO
SS. THEOLOCLE BACCALAUREŪ FOR MAIUM
NUNC CAELI, UT CONFIDIMUS, LAUREA CORONATUM,
PROTONOTORIUM APOSTOLŪ, APOSTOLORUM NOTARIUM,
ARCHIPREŜB. CERVOMONĪ. UT CERVŪ AD FONTES SUBSISTENTEM
ECCLESIAE HUIATIS RESTAURATOREM.
INSIGNIS COLLEGIATAE GLOGOV: MAJ. CANONICŪ INSIGNISSIMŪ.
PLENUM MERITIS PIE IN DOMINO DEFUNCTUM
ANNO MDCCX. XIII FEBR: AET: LXXVIII.
HUJUS INSIGNIA SPECTA, & INSIGNEM TESSER AM EXSPECTA:
NON OPUS EST VELIS, NEC OPUS’ VITAE MIHI STELLIS,
AD PORTUM VENI, HUNC SUPER ASTRA FEROR.
NON TIMET HAEC NAVIS FLUCTUS, NEC SYRTIBUS HAERET,
NAM TRIPLEX VELUM LITORA TUTA DEDIT:
VELA FIDES, AMOR, & SPES, MAXIMA SED CYNOSURA
CHISTUS SALVATOR. NOTAQUE STELLA MARIS.
NUNC TENEO PORTUM, SPES & FORTUNA VALETE.
CORPORIS HAEC REQUIES, SPIRITUS ASTRA TENET.
HANC VRNAM COGNATI
POSVERE HAEREDES.
Zatrzymaj się
przypatrz się wielkiemu w małej postaci
Johann Konstantin Panck,
Wielki opiekun Jeleniej Góry,
który pierwszy 25 lat w księstwie świdnicko-jaworskim był komisarzem biskupim,
nikomu nie ustępował jako obrońca praw Kościoła,
w cnocie, jak anioł, słowa Bożego mową i czynem największy głosiciel,
Męki Pańskiej niedzielnej najwierniejszy czciciel,
W tym miejscu 38 lat ordynariusz,
który wraz z rodzicami w zwykłej trumnie leży,
w najświętszej teologii wielki znawca
teraz w niebie, jak wierzymy, wieńcem laurowym uwieńczony,
protonotariusz apostolski, notariusz apostolski,
archiprezbiter Jeleniej Góry, jak jeleń ze źródła żywiący się,
tego kościoła odnowiciel.
Wyróżniając się w kolegiacie głogowskiej, naznaczony godnością kanonika.
Jako prawdziwy sługa, pobożnie w Panu zmarł
w roku 1710, 13 lutego; w wieku 78 lat.
Spójrz na jego herb i czekaj na objaśnienie.
Nie są potrzebne już żagle, nie są do życia potrzebne mi gwiazdy,
przybyłem do portu, który znajduje się ponad gwiazdami.
Tan statek nie boi się wzburzonych fal ani piaszczystych łach.
Trzy żagle doprowadziły mnie bezpiecznie do brzegu.
Żaglami tymi były: wiara, nadzieja i miłość, największym zaś cenzorem
Chrystus Zbawiciel. Szczególnie Gwiazda Wszystkich Mórz.
Wiec trzymaj drzwi, nadzieję i fortunę żegnajcie.
Ciało tu spoczywa, dusza posiada gwiazdy.
W tej urnie kuzyna
Umieścili spadkobiercy.
 
(litery tworzące chronostych daj datę: MDCCVVI = 1711)

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Wschodnia ściana prezbiterium kościoła, w kaplicy grobowej, umieszczonej pomiędzy skarpami.

Płyta wykonany z kamienia, w kształcie nieregularnego owalu, otoczonego rzeźbioną ramą (ornament palmetkowy), otoczoną bogatą dekoracją z motywami liści oraz puttami, u szczytu popiersie zmarłego kapłana na tle muszli, flankowane przez dwa anioły. Przy czterech narożnikach płyty epitafijnej owalne, dziś puste, medaliony, mieszczące być może kiedyś malowane herby rodziny zmarłego. Zgodnie z chronostychem nagrobek wykonano w 1711 r.

Johann Konstantin Panck (1632-1710) był proboszczem tutejszego kościoła (1693-1710), pełniąc też honorowo, przez 25 lat, obowiązki biskupiego komisarza na obszar księstwa świdnicko-jaworskiego. Nosił tytuł protonotariusza i notariusza apostolskiego. Przyczynił się znacznie do restauracji i upiększenia świątyni. W 1706 r. przyczynił się do budowy organów. W swoim testamencie zapisał 500 talarów na rzecz budowy ołtarza głównego. Odbudował też kaplicę św. Anny, mieszczącą się w bastei miejskiej. Wymieniony w inskrypcji herb Pancka umieszczony jest w centrum ołtarza głównego. Wyobraża on statek o trzech masztach pod pełnymi żaglami.

Opracował: Ivo Łaborewicz