Epitafium nr 5

 

Epitafium nr 5
Epitafium nr 5

(szczątkowa treść inskrypcji)

 

ande

Sed

Pomus posto ic secretariate Comis

Praetorgi Cnulatis

Cojugeni de XII

…. ANNAM THERESIAM VIRGINEM FILIALE

VIRI NOBIL: ac DOCtis: DMI: GEORGII WILHELMII

EMRICI CONSULIS hujatis sonigs MERITISSIMI

nimis maturě Die XXII Avo: Ao. MDCCXXX

Aetatis XXX Conjugiti.

DEO rerum et Dictum distributore OPI: ita disponente

Apoplexia jacius in Cosum abrepluses

Relicta in Terris ..ce Suce bene actae ssenioris

nunquam inter moritura:

Tituso spes quis quis es noli DEFUNCTO M.

dicere nescit Dormieris responder,

memor esto

Obitus Sortis Plortis

abi et Vale.

 

 

Tekst inskrypcji wyryty minuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zewnętrznej stronie południowej nawy kościoła (w jej zachodnim narożniku). Wieloczęściowy, trójdzielny nagrobek z płytą piaskowcową, owalną, z mocno zatartym tekstem. Płytę flankowały dwa anioły (pozostał jeden po lewej stronie). Nad płytą czaszka opleciona wieńcem, powyżej postać świętego. Poniżej płyty, wsparta o trumnę, postać kobiety.

Ze szczątkowo czytelnego napisu można wywnioskować jedynie, iż nagrobek poświęcony jest jeleniogórskiemu patrycjuszowi, który w 1730 r. ożenił się z Anną Teresą Emrich, córką burmistrza Jeleniej Góry Georga Wilhelma Emricha, sprawującego swój urząd w latach 1723-1742.

Opracował: Ivo Łaborewicz