Epitafium nr 22

 

Epitafium nr 22
Epitafium nr 22

IN IHAR 1626 DEN  19 APRILI S UM VIER UHR  …

NACH ES STARB ALLE DAS EINIGE V… (brak tekstu)

…. RHAT SEINE … SIM XLII ST:

IHAR DE ME GOTT MIT ALLEN GELIBIGEN AMICINCS EN TACE

EINE FROLICHE ALL…

… NING VERL…

W roku 1626 dnia 19 kwietnia o godzinie czwartej

Po jego śmierci wszystkie z jednego …

… radą jego … 42 lata do Boga z wszystkimi ukochanymi …

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi, w znacznej części nieczytelny, z bardzo poważnymi ubytkami.

Lokalizacja:

Po zachodniej stronie kościoła, na zachód od wejścia do zakrystii, przy przyporze.

Płyta piaskowcowa, prostokątna; wyobraża dumną postać męską w stroju szwedzkim, ubrany w półpancerz, z szablą przy boku, z kapeluszem w ręku, noszący krótką bródkę w szpic i wąsy, podpierający się pod boki. Po jego prawej stronie u góry mało czytelny herb z klejnotem i labrami.

Opracowanie: Ivo Łaborewicz