Informacja o parkingach dla autokarów

 informacja wg stanu na kwiecień 2021

 

Jelenia Góra

W centrum Jeleniej Góry usytuowanych jest kilka miejsc ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych dowożących zorganizowane grupy turystów, w tym:

 • Zatoka dla autobusów miejskich przy ul. Podwale (obie strony ulicy)
 • Zatoka dla autobusów miejskich przy Alei Wojska Polskiego (naprzeciwko „Netto)
 • Zatoka parkingowa przy ul. Kubsza
 • Zatoka dla autobusów miejskich przy ul. Bankowej (pomiędzy ul. Sudecką i Matejki)

Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych są oznaczone na terenie Miasta znakiem pionowym B-36 - „zakaz zatrzymywania się i postoju” z tabliczką o treści „nie dotyczy autobusów turystycznych do 10 minut” oraz dodatkowo na niektórych przystankach znakiem pionowym z tabliczką  D-15 - „przystanek autobusowy”

 1. Do przystanku należy podjeżdżać wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom opuszczenia autokaru i zabrania oczekujących tam grup.
 2. Dla zapewnienia płynności ruchu drogowego z przystanku należy odjechać niezwłocznie po opuszczeniu lub wejściu pasażerów do autokaru.
 3. Czas postoju nie może przekraczać 10 minut.

Cieplice

W Cieplicach autokary turystyczne mogą korzystać z dwóch parkingów:

 • Parking przy ul. Podgórzyńskiej
 • Parking przy ul. Oskara Langego -  wjazd od ulicy Sobieszowskiej

Wskazane parkingi oznakowane są znakami pionowymi D-18 „miejsce przeznaczone na postój pojazdów” z tabliczką o treści „BUS”. Na parkingach możliwe jest kilkugodzinne parkowanie autokarów turystycznych, jak również kierowcy/piloci mogą na nich wysadzić pasażerów i odebrać ich w innym umówionym miejscu. Oba parkingi są bezpłatne i mogą pomieścić do 10 autokarów.

Sobieszów

Miejsca parkingowe przeznaczone dla autokarów turystycznych w Sobieszowie:

 • Parking przy Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej, ul. Bronka Czecha 14 - parking płatny
 • Parking przy początku trasy na Zamek Chojnik - parking płatny

Jagniątków

W Jagniątkowie postój oraz parkowanie autokarów turystycznych możliwe jest w pobliżu Muzeum Miejskiego – Dom Gerharta Hauptmanna, znajdującego się przy ul. Michałowickiej 32. Parking może pomieścić 4-5 autokarów turystycznych, płatny.

*UWAGA – Dojazd do Jagniątkowa zalecany jest od strony Sobieszowa, ze względu na kamienny tunel znajdujący się pomiędzy Jagniątkowem i Michałowicami, który może utrudnić, a nawet uniemożliwić przejazd wyższym autokarom.