Epitafium nr 6

 

Epitafium nr 6
Epitafium nr 6 1581 DEN 24 MAY IST IN GOT

SELIG ENTSCHLAFFEN GEDEON

HERRN SALOMON FISCHER BVR

GERS VND DES RATHS ALHIER LIE

BES SOHNLEIN

1581 DNIA 24 MAJA W BOGU

BŁOGO ZASNĄŁ GEDEON

PANA SALOMONA FISCHERA MIESZCZANINA

I RAJCY TUTEJSZEGO

UKOCHANY SYNEK

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zewnętrznej stronie południowej nawy kościoła, na zachód od ściany kaplicy. Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu oraz metalowych haków. Nad tekstem wyobrażenie zmarłego chłopca, a po jego lewej stronie herb rodziny (ryba, a nad nią sześcioramienna gwiazda).

Rodzina Fischerów - jeleniogórskich kupców i patrycjuszy, od średniowiecza po wiek XIX posiadała folwark i majętność w okolicach obecnego Wzgórza Partyzantów, które niegdyś - od ich nazwiska - nosiła nazwę Fischerberg. Salomon Fischer (1544-1616), szanowany rajca miejski, który w 1596 r. został przez miasto upoważniony do zakupu folwarku w Grabarach. W swoim testamencie zapisał biednym legat, z którego co roku wypłacano im pewne sumy.

Opracował: Ivo Łaborewicz