Epitafium nr 17

 

Epitafium nr 17
Epitafium 18

VITA FUMUS

 

Elisabetha ist gebo: alhier in hirschb: Ao: 1646. d: 15. Augus: und

Gestor: Ao: 1647. D: 25. ianuA: Ihres alters 23. woch: 1. Tag. der Herr

vater der hochedle, gestrenge Herr Johann Stake, Kön:

May: zu Schweden wohlbestelter Oberster L: und com=

mandant alhier derer Fr: Mutter die hochedle, vielehren= tugendreiche fr: Elisabetha Oxehufinn.

 

Lest an. Ein fruchtbar Weinstock ist, Davon man edle Trauben liest,

Krankheit und Tod die Winzer sind, Die, wenn es Zeit, bald und geschwind

Die schönsten Träublein brechen ab, Und Senckn sie vom Stamm ins Grab.

Dies Jungfräulein ein Träublein war Vom Stamm der Stakrn schön und klar.

Eh recht verstrich ein halbes Jahr, Es abgewinzt versencket war.

Das bracht unsere eltern Schmerz und Pein, Doch muss uns dieses tröstlich sein:

Weil du, Herr Christ, ein recht Stamm bist, Sie itzt ein himmlisch Träublein ist.

Życie jest dymem (jest ulotne)

Elżbieta urodziła się tutaj w Jeleniej Górze w roku 1646, dnia 15 sierpnia i

zmarła w roku 1647, dnia 25 stycznia, mając 23 tygodnie i 1 dzień. Jej ojcem

był, wielce szlachetny, czcigodny pan Johann Stake, kró-

lewski major. Ze Szwecji dobrze zaopatrzony. Główny … i komen-

dant tutejszy. Jej matką, była wielce szlachetna, czcigodna,

cnotliwa Pani Elżbieta Oxehuf.

 

Przeczytajcie. Jest płodna winorośl, z której zbiera się szlachetne grona,

choroba i śmierć są zbieraczami winogron, które, gdy nadejdzie pora, szybko i nie zwlekając

Zrywają najpiękniejsze grona i ze szczepu pogrążają je do grobu.

Ta panienka była małym gronem tego rodu, pięknym i czystym.

Zanim minęło pół roku, zostało ono zerwane i pogrążone.

Przyniosło to nam rodzicom ból i cierpienie, jednak musi nas to pocieszyć:

Ponieważ Ty, Chrystusie, jesteś prawdziwym szczepem, ona jest teraz niebiańskim gronkiem.

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Wschodnia ściana prezbiterium kościoła.

Nagrobek wykonany z piaskowca, składa się z kilku części: płaskorzeźby wyobrażającej zmarłe dziecko, leżące na łóżeczku na całunie trzymanym przez anioła, po obu stronach którego tarcze herbowe rodziców dziewczynki; płaskorzeźba zwieńczona jest naczółkiem przyozdobionym ornamentem małżowinowym oraz herbem ojca dziecka pośrodku; płaskorzeźba spoczywa na płycie z inskrypcją.

Płyta stanowi nagrobek Elżbiety Stake (ur. 15.08.1646, zm. 25.01.1647 r.), córce wojskowego w stopniu majora wojsk szwedzkich, Johanna Stake i jego żony Elżbieta Oxehuf. Steke sprawował funkcję komendanta Jeleniej Góry w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy oddziały szwedzkie czasowo zajmowały miasto.

Opracował: Ivo Łaborewicz