Epitafium nr 15

 

 

Epitafium nr 15

(strona lewa)

 

Frey von dem
Sturme der Welt ruhet
Frau Rosina Dorothea
Hübner gebohrne Zimmerin
Sie erblickte das Licht der Welt
An 1709 den 25 Novembr:
Ihre Eltern waren Weyl: Herr
Heinrich Zimmer, Bürger Und Stadt- Wacht
Meister allhier u. Frau Maria geb. Buchbergerin.
Diese ihre Eltern diessin sie alsbald durch die heil:
Tauffe von der Sünde abwaschen und erzogen
sie in der Furcht des Herrn. Anno 1732 den 9. Augs:
verehlichte sie sich mit Wei:. Herrn Johann
Heinrich Mockiwitz, Bürger Scabino, und
Seiffensiedern alhier von welchem sie 4 Töchter
und 1 Sohn erzeiget davon nur noch eine einzige
Frau Tochter in Ehre Ruhme und Seegen lebet.
4 Enkel Kinder von derselben gesehen wovon 2
Bereits verstorben. An: 1740 d. 21. November
wurde sie in den betrübten Wittwenstand gesetzt,
bis sie sich dann entschloβ Zum andern mahle
Anno 1743 d. 3 Sept: wieder zu verheyrathen mit
Herrn Johann Christian Hübner
Wohlangesehenen Bürger und Seifensieder
wie auch Wachs und Lichtzieher allhier,
In solcher glücklichen Ehe sie mit 2 Söhnen
und 2 Töchtern geseegnet von welchen aber
nur noch ein einziger Sohn am Leben.
Da Sie nun wohl gelernet hatt Gott
fürchten, so legte Sie endlich das Kleid der
Verganglüßkeit ab. nach dem Sie von Gott
Anno 1779 den 8. Sept durch einen seligen
Tod von der Welt geruffen wurde und
gieng mit einem Alter von 69 Jahren
in die ewige Hütte.

Epitafium 15

(strona prawa)

 
 
Still Frieden
liegen hier die Gebeine
Herrn Johann Christian
Hübners
Sehr beliebten Bürgers Seiffensie
ders Wachs und Lichtziehers alhier
Eines Löb: Mittels der Fürstenthümer
Schweidnitz und Jauer Eltester u. der
Löb: Viel Handwercker Zunft allhier Obereltester
wie auch der hiesigen Haupt u. Parochialkirche
s. Erasmi et Paneratii Adminstrator.
Seine leibliche Geburt geschahe in Kupferberg
An 1717 d. 29. Decembr. Sein Hr. Vater war
Wey: Herr David Hübner Rathsverwandter
und Koch daselbst u. die Mutter Frau Rosina
gebohrne Täschnerin.
Diese seine lieben Eltern beförderten ihn als
bald zur heil. Tauffe, wurde christlich erzogen
und fleiβig zur Schule gehalten nachdem er
erwachsen erlernte er die Seiffenliedre Proffessiȏ,
nach seiner Lehrzeit begab er sich in die Fremde
nach einigen Jahren kam er wieder zurück
und erhielt darauf das Bürger u. Meister Recht.
Anno 1743 den 3 Sept. verheÿrathete er sich
mit Frau Rosina Dorothea verwitt: Mockwitz
gebohrner Zimmerin
In dieser zufriedenen Ehe wurde er mit
2 Söhnen und 2 Töchtern erfreuet, von
welchen aber 1 Sohn und die 2 Töchter
zeitig verstorben und der Sohn, der noch lebet.
In seinen Christumthume war er ein aufrich=
tiger Christhielt Glauben und gutt Gewissen
vollendete seinen Lauf rühmlich u. seelig
in einem Alter von Jahren
und ruhet in Friedebis an
jeden Tag.
Wolna
od burz Świata spoczywa
pani Rosina Dorothea
Hübner z domu Zimmer,
ujrzała światło dnia
Roku Pańskiego 1709, dnia 25 listopada.
Jej rodzicami byli obecnie zmarły
Pan Heinrich Zimmer, tutejszy mieszczanin i mistrz straży miejskiej.
I pani Maria z domu Buchberger.
Ci jej rodzice obmyli ją zaraz
z grzechu, przez chrzest święty i wychowali ją
w bojaźni Bożej.
9 sierpnia 1732 roku
poślubiła obecnie zmarłego pana Johanna
Heinricha Mockwitza, ławnika miejskiego,
i tutejszego mydlarza, z którym spłodziła 4 córki,
i jednego syna. Z nich żyje jedna jedyna
córka, w szacunku, sławie i szczęściu.
Czworo wnuków z tychże widziała, z których dwoje
już zmarło. Roku Pańskiego 1740 dnia 21 listopada
weszła w smutny stan wdowi.
Aby następnie zdecydować się,
by ponownie wyjść za mąż 3 września 1743 roku za
pana Johanna Christiana Hübnera.
Szanownego tutejszego mieszczanina i mydlarza,
jak również woskarza i świecarza.
W szczęśliwym małżeństwie została pobłogosławiona
dwoma synami i dwiema córkami, z których jednak
przeżył już tylko jeden jedyny syn.
A ponieważ dobrze się nauczyła
bojaźni Bożej, zdjęła ostatecznie suknię
przemijania po tym jak, została przez Boga
Roku Pańskiego 1779, dnia 8 listopada przez błogosławioną śmierć
z tego świata pozwana,
i w wieku 69 lat
poszła do wiecznej chwały

 

Epitafium 15
W boskim spokoju
leżą tutaj szczątki
pana Johanna Chistiana
Hübnera,
tutejszego bardzo lubianego mieszczanina
mydlarza, woskarza i świecarza
prześwietnego starszego księstw
Świdnica i Jawor
i najstarszego, tutejszego prześwietnego Cechu Rzemiosł Różnych.
Jak również administratora tutejszego głównego i parafialnego
kościoła św. Erazma i Pankracego.
Jego prześwietne narodziny miały miejsce w Miedziance
20 grudnia 1717 roku. Jego ojcem był
niegdysiejszy pan Dawid Hübner tamtejszy członek Rady
i kucharz, a matką pani Rosine
z domu Täschner.
Ci jego kochani rodzice zaraz
zanieśli go do chrztu świętego, został po chrześcijańsku wychowany
i pilnie posłany do szkoły. Gdy już
dorósł, wyuczył się zawodu mydlarza.
Po okresie nauki udał się w obce kraje.
Powrócił po kilku latach
i otrzymał prawa mieszczanina i mistrza.
3 września 1743 roku poślubił
panią Rosinę Dorotheę Mockwitz z domu Zimmer.
W tym zadowolonym małżeństwie
został ucieszony dwoma synami i dwiema córkami.
Z których jednak jeden syn i dwie córki wcześnie zmarli
jeden syn jeszcze żyje.
W swoim chrześcijaństwie był prawym chrześcijaninem,
trzymał się wiary i czystego sumienia,
zakończył swoje życie chwalebnie i statecznie w wieku [brak] lat
I spoczywa w pokoju
do tamtego (sądnego) dnia.

Pod obydwoma tablicami znajduje się napis:

In unseres Jesu                W naszego Jezusa

Wunden                           ranach

Haben wir Ruh                 spokój

gefunden.                        odnaleźliśmy.

 

Tekst inskrypcji wyryty minuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po południowej stronie prezbiterium kościoła.

Płyta kamienna, nieregularna, zbliżona do prostokątna zaokrąglona na górze, dwudzielna pionowo, wsparta na podstawie wyobrażającej trumnę, na której kartusz z teologiczna inskrypcją.

Hübnerowie byli bogatą, jeleniogórską rodziną mieszczańską, której członkowie - kupcy i rzemieślnicy - (jak m.in. wymieniono w inskrypcjach) pełnili różne zaszczytne funkcje, m.in. przewodniczących cechów, sędziów, rajców miejskich i administratorów kościelnych.