Epitafium nr 7

 

 

Epitafium nr 7
Epitafium nr 7

DIGNITATE DOCTRINA

ET VIRTVTE ORNATISS:

VIR DN. M. PANCRATIVS

KRETSCHMERVS, DVM PA=

TRIAE LABORANTI FIDELITER

OPERAM NAVAT EHEV, PES=

TE CORRIPITVR, ET CVM

LVCTV BONORVM OMNI=

VM E VITA MIGRAVIT ANNO

CHRIS. M.DC.XXV OCTOBR.

DIE XXII MVNERIS SENATO

RII XXXXV. GESTI CONSV=

LATVS XX. AETATIS LXXVIII.

 

PROV. 10:

DAS GEDECHTNIS DER GERECHTEN

BLEIBET IM SEHGEN, ABER DER GOT

LOSEN NAMEN WIRDT VORWEHSEN

Godnością nauki

i cnotami ozdobiony

pan magister Pankracy

Kretschmer, ponieważ ojczyźnie

służył wiernie,

aby zapewnić ochronę,

padł ofiarą zarazy i umiera,

ku żalowi wszystkich dobrych ludzi,

roku Pańskiego 1625 w październiku

dnia 22. Był senatorem

45 lat był rajcą,

20 lat burmistrzem, miał 78 lat.

 

Księga Przysłów. 10

Pamięć o prawym jest błogosławiona,

imię niebożnych ulega zagładzie.

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zewnętrznej stronie południowej nawy kościoła, na wschód od ściany kaplicy.

Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym. Nad tekstem czaszka z piszczelami. U dołu tekstu, w owalu, herb (mocno zatarty): w tarczy szachownica, nad którą pół postaci jelenia skierowanego heraldycznie w prawo; nad tarczą hełm z labrami i klejnotem w postaci połowy jelenia.

Pankracy Kretschmer 1547 w Cunnersdorfie zm. w 1625 w Jeleniej Górze, studiował m.in. teologię w Złotoryi iLipsku. W latach 1605-1625 był burmistrzem Jeleniej Góry. Pochodził z bogatej i starożytnej rodziny jeleniogórskich patrycjuszy.

Opracował: Ivo Łaborewicz