Epitafium nr 2

 

Epitafium nr 2
Epitafium nr 2

IM IAR CHRISTI 1588

DEN 9 NOVEM: IST IN

GOT SELIG EINGE=

SCHLAFEN DER ERBA

RE SACHARI HOELSE

BECKER ALHIE DEM

GOT EINE SAMFTEL

RVHE VORLEIEN WOL

LE

W ROKU PAŃSKIM 1588

DNIA 9 LISTOPADA W

BOGU BŁOGO ZASNĄŁ

SZLACHETNY ZACHARIASZ HOELSE

PIEKARZ MIEJSCOWY, KTÓREMU

NIECH BÓG SPOKOJNY

SPOCZYNEK ZECHCE

DAĆ

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wypukłymi. Pod inskrypcją gmerek osobisty Zachariasza Hölse (Hoelse) – przedstawiający w tarczy herbowej precel z koroną – symbol wykonywanego zawodu. W trzech polach precla umieszczono: w dwóch dolnych litery S i H, odnoszących się do pierwszych liter imienia i nazwiska zmarłego, w górnym polu liść koniczyny lub gałązka dęby z trzema żołędziami.

Lokalizacja:

Po zachodniej stronie kościoła, na lewo od wejścia do jego południowej nawy. Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu, dodatkowo przymocowana dwoma metalowymi klamrami w połowie jej wysokości.

Zachariasz (Sachari) Hölse należał do rodu rzemieślników – piekarzy, którzy przez kilka stuleci zajmowali się produkcją pieczywa dla miasta. Jego potomek, również Zachariasz (o nieco inaczej pisanym nazwisku)Hülse, wymieniany jest przez kronikarza Hensla, jako rajca miejski w 1633 r. Inny piekarz o blisko brzmiącym nazwisku – Hilse, pojawia się w kronice Vogta w 1813 r.

Opracował: Ivo Łaborewicz