Epitafium nr 12

 

Epitafium nr 12
Epitafium nr 12

BP

IM JAHRE 1611 DEN 27.

MARTY IST IN GOTT SELIG

ENT SCHLAFFEN FRAU VRSVLA GE

BORNE SCHREIBERLIN BALTHASAR

PREUSSEN KIRSCHNER VND SELESI DER

GELIEBTE HAVSFRAW IHRES ALTERS 30 JAHR.

DARNACH DEN 3 NOVEMBRIS CONSTANTIA IHN

GEBES TÖCHTERLEIN 40 WOCHEN ALT. WAREN ALHIER

DER FROLICHEN AVF ERSTEHVNG VND ZVKUNFT CHRISTI

ICH BIN GEWIS DAS WIEDER TOD NOCH LEBEN, NOCH KEINE ANDER CREATVR MAG VNS SCH[eiden] VON D[er gottes] LIEBB OMNIS DIE IM CHRISTO IESV IST VNSERM HERREND

ROM: 8.

BP

W roku 1611 dnia 27 marca w Bogu zasnęła pani Ursula

z domu Schreiber, Balthasara

Preiβa kuśnierza i mydlarza

ukochana żona w wieku 30 lat.

Następnie dnia 3 listopada, Konstancja, jej

kochana córeczka, w wieku 40 tygodni. Czekają tutaj

radosnego zmartwychwstania i nadejścia Chrystusa.

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

List do Rzymian nr 8

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zewnętrznej stronie południowej nawy kościoła, na wschód od ściany kaplicy.

Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym, wyobrażająca stojące dziecko w sukience, nad głową dziecka korona. Płyta flankowana ozdobami. Nad płytą tekst w owalu (słabo czytelny). Pod płytą tekst zasadniczy.

Baltazar Hübner był bogatym kupcem jeleniogórskim żyjącym w XVII w. W 1658 r. został członkiem założycielem Konfraterni Kupieckiej.

Opracował: Ivo Łaborewicz