Epitafium nr 18

 

Epitafium nr 18
Epitafium 18

Hic requiescit in Domino

Augustinus Loewe,

Parochus Reverendissimus

Hirschbergensis, natus in Gr: Carlowitz

die XV. m. Julii, anno MDCCCXXXI,

vita defunctus die XII. m. Novembris

anno MDCCCLXXXXIII optime

meritus tum de ecclesia funditus

restauranda, tum de grege sibi

credite per viginti fere annos inter

temporum haud parvas difficultates

confirmando et conservando.

----

Qum apparuerit princeps pastorum,

percipietis immarcessibilem gloriae

coronam. 1 Petr. 5.4.

R. i. p.

Tu spoczywa w Panu

August Loewe,

wielebny proboszcz

jeleniogórski, urodzony

w Karłowicach Wielkich

dnia 15 lipca roku 1831,

życie zakończył dnia 12 listopada

roku 1893 dobrze

zasłużony także dla kościoła

odnowienia, następnie dla powierzonej

mu trzody

którą przez 20 prawie lat

prowadził w ciężkich czasach

zachowując i wzmacniając.

 

Gdy zaś przybędzie najwyższy Pasterz,

otrzymacie wieniec wiecznej chwały.

List św. Piotra 5.4.

RIP

 

Tekst inskrypcji wyryty minuskułą, literami wklęsłymi, barwionymi na złoto.

Lokalizacja:

Wschodnia ściana prezbiterium kościoła, w kaplicy grobowej, umieszczonej pomiędzy skarpami.

Płyta wykonany z kamienia, w kształcie owalu otoczonego wieńcem.

August Loewe (1831-1893) był proboszczem tutejszego kościoła przez 20 lat, zatwierdzony na urzędzie został 8 maja, zaś objął go 15 lipca 1873 r.

Opracował: Ivo Łaborewicz