Epitafium nr 1Epitafium nr 1
Epitafium nr1

IM IARE 1588 DEN 21

MAI IST DIE THUGENTSA=

ME FRAV VRSVLA KNAVE=

RIN HANS HILISCHERS

BVRGERS ALHIR ELICHE 

HAVS FRAVE ZVVOR ABER

IM 86 IOR DEN 29 IVLI IHR

GELIPTES SENEN PAVLVS

IN GOT SELICKLICHEN EIN

GESCHAEFEN LIGEN

ALHIR BEGRABEN WAR=

TEN AVF DI ZVKVNFT

CHRISTI SAMT ALLEN

AVSER WELTEN

 W roku 1588 dnia 21

maja była cnotliwa

pani Urszula Knauerowa,

Hansa Hilischera

mieszczanina tutejszego małżonka,

lecz wcześniej

w [15]86 roku dnia 29 lipca

jej umiłowany syn Paweł

w Bogu zmarły.

stworzonym leżą

tutaj pochowani czekają 

 w przyszłościChrystusa 

 wraz ze wszystkim wybranymi

 

 

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wypukłymi. Pod inskrypcją gmerek osobisty Hilischera.

Lokalizacja:

Po zachodniej stronie kościoła, na lewo od wejścia do jego południowej nawy. 

Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu. Hilscherowie należeli do starej i bogatej rodziny jeleniogórskich mieszczan. Ok. 1480 r. Georg Hilscher był burmistrzem miasta. Z kolei inny przedstawiciel tej rodziny Hans Hilscher był w XVI w. mistrzem stolarskim. Hans Hilscher był zapewne kupcem.

Opracował: Ivo Łaborewicz