Tablica Upamiętniająca

 

Tablica Upamiętniająca
Tablica nad przejściem

 

Ne teneras mentes tenet violare pyrenevs

Prieridvmve ANimos Ne trahat ulla rvdis,

Hic vt pierides habitent charivtvmq: labores

extrvxit Tanta mole senatvs opvs

Anno MDLXVI mens Jvlio

cvm ann: ante Xvii univers: ign: civi: cecidis:

 

 

Nie szkodź delikatnych umysłów Pyreniuszu

Niech zuchwała gromadka córek twych nie gorszy ich dusz,

Aby mieszkały tu muzy i gracje

Rada Miasta zadała sobie trud wzniesienia tego domu

W roku 1566, w miesiącu lipcu,

tak jak przed 17 laty, gdy całe miasto spłonęło.

Epitafium 17

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wypukłymi.

Lokalizacja:

W budynku plebanii, nad łukiem przejścia.

Płyta kamienna, czworoboczna, osadzona głęboko w murze.

Płyta upamiętnia wybudowanie przez miasto szkoły łacińskiej, w miejscu budynku zniszczonego przez wielki pożar z 1549 r., w którym spłonęło całe miasto. Odwołanie w inskrypcji do Pyreniusza, a konkretnie do 9 jego córek, którym nadał imiona 9 muz. Dziewczęta te za swoją pychę zostały zamienione w sroki.

Opracowanie: Ivo Łaborewicz