Epitafium nr 4

 

Epitafium nr 4
Epitafium nr 4

Under dieser Decke 

Schlefft in Gottes Gnaden

Auser Qual und Schaden

Tit: Biß Ihn Iesu: wecke

Herr Johann Hampel Vornehmer Burger

und Handelsmann in Hirschberg

der Ao: 1630 de.13 APRILISChrist. Ehrlich entiprossen

dein Vater ist gewesen H. Mathaus Hampel,

Sein Mutter Frau Anna geborne Raselin

Darauf Er balde beÿ der Heil: Tauffe

In Jesu die Göttl: Kindschafft genossen

Seine Jugend

War Lieben und üben der Tugend

Seine Ehe

Trat er an mit Gott und Ehren Ao: 1656 d 26 [mai]

Mit der wol. Erbahren und hochtugendbegabten

Jungfrauen Martha

Tit, H: Frantz Reüsens,

Burgers Tuchschürers und ältesten Schöppen in Hirschberg

Nachgelassene Jungfr: Tochter

Die währte lieb und Treu beständig 20 Jahre … Wochen

Von Gott. Geseenet mit 4 Kinde. 1. sohne 3. Töchtern

Sein Seeliges Sterben

Nach Christlich vollendeten 42 lebens Jahr: wenig: 10 Woch

bagab sich den 2. Febr. v. Ao. 1677.

War Seelen Vergnügen und Him̅el. heerben

Mens Schickte dich gedenck an Mich

Und Stirb wie Ich,

Gott macht Uns Seelig

Ewiglich

Pod tym wiekiem

Śpi w łasce Boga,

poza cierpieniem i szkodą,

aż go Jezus obudzi,

Tit: Pan Johann Hempel, czcigodny mieszczanin

i kupiec w Jeleniej Górze,

który w roku 1630, dnia 13 kwietnia urodził się po chrześcijańsku.

Jego ojcem był Pan Matthäus Hempel,

Jego matką Pani Anna z domu Rasel.

wkrótce potem przy Chrzcie Świętym

cieszył się boskim dzieciństwem w Jezusie.

Jego młodość

Była miłością i ćwiczeniem cnoty.

Swoje małżeństwo

Zawarł po Bożemu i godnie roku 1656 dnia 26 …

Ze czcigodną i nadzwyczaj cnotliwą

Panną Marthą

[przez] Tit: P. Franza Reüsensa,

mieszczanina, postrzygacza sukna i starszego ławnika w Jeleniej Górze,

ustąpioną [mu] panną córką.

Trwali oni w miłości i wierności 20 lat i kilka tygodni.

Bóg pobłogosławił im 4 dzieci, 1 synem i 3 córkami

Jego błogosławiony

po chrześcijańsku zgon

nastąpił po ukończeniu 42 roku życia bez 10 tygodni,

udał się dnia 2 lutego 1677 roku

z radością duszy i dziedzictwem nieba.

Człowieku przygotuj się, pomyśl o mnie

i umrzyj jak ja.

Niech Bóg nas wiecznie

błogosławi.

 

 

Tekst inskrypcji wyryty minuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zachodniej stronie kościoła, na prawo od wejścia do jego południowej nawy. Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu. Nad tekstem gmerek osobisty Hempela flankowany głowami aniołów ze skrzydłami. Tekst - umieszczony na prostokącie o ściętych bokach, ujęto w ozdobną ramę. Hemplowie byli w XVII w. bogatą rodzinną kupiecką.

Opracował: Ivo Łaborewicz