Epitafium nr 10

 

Epitafium nr 10
Epitafium nr 10

1590 DEN [.. ] 5 IVNI IST VNVORSEHENS PLITZLICH [DURCH]

EIN THIRGRRICHTE IAMMERLICH ERSCHLAG[EN WORDEN]

MARIA IACOB BERTTERMANS GELIEBTES

TOCHTERLEIN IHRES ALTERS 6 JAHR D. G. G.

1590, dnia 5 czerwca, została niespodziewanie,

żałośnie przez zwierzę zabita

Maria – Jakoba Berttermana ukochana

córeczka, miała 6 lat. Niech Bóg będzie dla niej litościwy.

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zewnętrznej stronie południowej nawy kościoła, na wschód od ściany kaplicy, przy zejściu do kotłowni, obok poprzednio opisanej płyty.

Płyta piaskowcowa, prostokątna z zaokrągloną górą, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu. Wyobrażono na niej stojącą kobietę w sukni, tekst w dwóch rzędach obiega całą postać dookoła.

Jacob Bertermann był bogatym kupcem jeleniogórskim żyjącym na przełomie XVI i XVII w.

Opracował: Ivo Łaborewicz