Epitafium nr 14

 

Epitafium nr 14
Epitafium nr 14

Allhier ruhet

Der Staub und Aschen

Der Meih: Wohl Edlen Hoch Ehr

und Tugend begabten Frauen Rossa

Kretschmerin Geb: Frömbergin

Titl: Weil. Hernn Balthasar Thomae

Kretschmers Med: Doct: und allhiesig

Wohlmeritirten Bürgermisters

Eheliebste Welche Anno 1647 den

18. Febr: gebohren Anno 1662

Sich verheuratet Vier Söhne

und Sechs Töchter gezeuget

und nach hinterlegten 56 Jahren

33 Wochen 3 Tagen. dieses Zeitliche

mit den Ewigen verwechselt Erwartende

eine allgemeine

Aufersteheung

Tu spoczywa

pył i popiół,

niegdyś szlachetnej, wysoko urodzonej

i cnotliwej, uzdolnionej Pani Róży

Kretschmerowej, z domu Frömerg.

Tit: Nieżyjącego już pana Baltazara Tomasza

Kretschmera, doktora medycyny i tutejszego,

wielce zasłużonego burmistrza

ukochana małżonka, która urodziła się

18 lutego 1647 roku.

wyszła za mąż w 1662 roku spłodziła,

czterech synów

i sześć córek,

i po przeżyciu 56 latach,

33 tygodni i 3 dni, tę doczesność

zamieniła na wieczność, oczekując

ogólnego

zmartwychwstania.

 

 

Tekst inskrypcji wyryty minuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po południowej stronie prezbiterium kościoła.

Płyta kamienna, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu i metalowych haków. Tekst wypełniający płytę flankuje ozdoba w kształcie draperii; u góry dwa putta.

Rodzina Kretschmerów była właścicielami miejscowej winiarni. Melchor Kretschmer był założycielem Konfraterni Kupieckiej. Kilku przedstawicieli tej rodziny było burmistrzami, podobnie jak wymieniony tu Balthasar Thomas Kretschmer; urodzony w Jeleniej Górze, który studiował nauki medyczne, i był lekarzem w Chojnowie, a następnie rajcą w Jeleniej Górze, a od roku 1674 burmistrzem. Był też znanym autorem prac medycznych.

Opracował: Ivo Łaborewicz