Kalendarium historyczne

1108 - 1945

 

1108

według podań Bolesław Krzywousty zakłada gród u zbiegu Bobru i Kamiennej

 

1175

Bolesław Wysoki odkrywa ciepłe źródła (goniąc za rannym jeleniem)

 

1281

Bernard Lwówecki nadaje joannitom Ciepłe Źródła - powstanie Cieplic

 

1288

Jelenia Góra po raz pierwszy określona zostaje miastem, a obywatele Jeleniej Góry - mieszczanami

 

1291

Bolko I wznosi na Chojniku dwór myśliwski

 

1348

Bolko II nadaje Jeleniej Górze przywilej gospodarczy, tzw. „prawo mili”

 

1374

miasto wykupuje dziedziczne wójtostwo, stając się w pełni samodzielne

 

1381

przejęcie przez Schaffgotschów dóbr po joannitach

 

1403

rycerz Goczo Schoff funduje w Cieplicach prebendę dla cystersów z Krzeszowa

 

1427

oblężenie miasta przez husytów

 

1502

miasto otrzymuje prawo wolnych wyborów swej Rady

 

1549

w wyniku wielkiego pożaru całe miasto spłonęło w trzy godziny

 

1564-1566

pierwsze opisane wycieczki z Jeleniej Góry w Karkonosze odbywał wraz ze swoimi uczniami, rektor szkoły łacińskiej w Jeleniej Górze Krzysztof Schilling

 

1570

w Jeleniej Górze rusza produkcja woali, z czasem podstawy bogactwa mieszkańców

 

1634, 1640

zniszczenie Jeleniej Góry w wyniku wojny trzydziestoletniej

 

1654

żona hrabiego Schaffgotscha – Agnieszka, udziela w swoich dobrach schronienia czeskim protestantom, którzy zakładają Jagniątków

 

1658

powstanie Konfraterni Kupieckiej, największej tego typu organizacji na Śląsku

 

1675

od uderzenia pioruna płonie zamek Chojnik

 

1687

polska królowa Marysieńka Sobieska przebywa na kuracji w Cieplicach

 

1709-1718

budowa w Jeleniej Górze świątyni protestanckiej, tzw. „kościoła łaski”

 

1737

dr Lindner z Jeleniej Góry przebywając w Karkonoszach dla obejrzenia skutków lawiny śnieżnej, zmuszony został podczas powrotu do zjazdu na „rogatych saniach” – dało to początek tego typu zjazdom

 

1739

zawalenie się wieży ratusza, która niszczy cały budynek

 

1787

otwarta zostaje w mieście warzelnia cukru z buraków cukrowych

 

1792

na kuracji w Cieplicach przebywa Hugo Kołłątaj, ponownie bawi tu w 1809 r.

 

1800

w Jeleniej Górze i Cieplicach bawi przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams – ówczesny ambasador przy dworze berlińskim

 

1809

Rada Miejska po raz pierwszy wybrana zostaje w wyborach powszechnych

 

1812

ukazuje się pierwszy numer jeleniogórskiej gazety „Bote aus dem Riesengebirge”, wydawanej do 1933 r.

 

1816

w Cieplicach bawi księżna Izabela Czartoryska

 

1817

Starostwo w Jeleniej Górze rejestruje pierwszą karkonoską organizację przewodnicką, zrzeszającą przewodników i tragarzy lektyk oraz bagażu

 

1822

wprowadzono pierwsze legitymacje dla przewodników

 

1834

w Cieplicach udostępniono do użytku powszechnego zbiory biblioteczne i muzealne Schaffgotschów

 

1847

na kuracji w Cieplicach spotkali się: Wincenty Pol, Kornel Ujejski i Jan Ewangelista Purkynie

 

1849

w Cieplicach przebywa Rozalia Saulson, która w rok później wydaje książkę o Karkonoszach - pierwszy polski przewodnik górski

 

1850

powstaje Jeleniogórsko–Świerzawska Izba Handlowa

 

1859

pierwsze oświetlenie gazowe w Jeleniej Górze

 

1866

oddano do użytku linię kolejową łączącą Jelenią Górę z Lubaniem

 

1867

oddano do użytku linię kolejową łączącą Jelenią Górę z Wałbrzychem

 

1880

powstaje Towarzystwo Karkonoskie (Riesengebirgsverein)

 

1897

pierwsza linia tramwaju „gazowego” z dworca kolejowego do Cieplic

 

1900

uruchomienie elektrycznej trakcji tramwajowej; otwarcie wytwórni likierów „Echte Stonsdorfer”

 

1902

w Cieplicach otwarto słynną szkołę snycerską; w Jagniątkowie budowa domu Gerharta Hauptmanna

 

1904

wzniesienie gmachu teatru (dziś Teatr Jeleniogórski im. C. Norwida)

 

1911

na obecnym Wzgórzu Krzywoustego (Hausberg) wzniesiona zostaje wieża widokowa

 

1914

otwarcie nowego budynku Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego RGV

 

1922

przyłączenie do Jeleniej Góry wsi Kunice (Cunnersdorf)

 

1931

budowa nowoczesnego domu zdrojowego w Cieplicach

 

1935

nadanie Cieplicom praw miejskich

 

1941

przyłączenie wsi Malinnik do Cieplic

 

1945

wkroczenie wojsk radzieckich i przybycie przedstawicieli polskiej administracji

 

1945 - 2001

 

1945

pierwsza polska premiera w Teatrze Jeleniogórskim („Zemsta” A. Fredry)

 

1946

uroczyste poświęcenie i otwarcie Państwowej Wytwórni Optycznej (dziś JZO Sp. z o.o.)

 

1946

powstaje jeleniogórski Oddział Związku Literatów Polskich

 

1946

w swojej willi w Jagniątkowie umiera Gerhart Hauptmann

 

1947

rozpoczęcie produkcji włókna stylonowego w Państwowej Fabryce Włókien Sztucznych

 

1948

otwarcie Oficerskiej Szkoły Piechoty

 

1953

ukazanie się pierwszego numeru jednej z pierwszych w kraju gazet zakładowych – „Wspólny Cel”, wydawanej w Zakładach Celulozy i Włókien Sztucznych „Celwiskoza”. Pismo ukazywało się regularnie do 1990 r.

 

1954

przyłączenie do Jeleniej Góry wsi: Grabary i Strupice

 

1954

na deskach teatru w Jeleniej Górze debiutują: Wiesław Gołas i Franciszek Pieczka

 

1955

otwarcie Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (przeniesionej z Beniaminowa pod Warszawą)

 

1958

ukazuje się pierwszy numer tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”; powstają "Tezy Jeleniogórskie"

 

1958

powstaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Jeleniogórskiej, przekształcone w 1978 r. w Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

 

1959

utworzenie Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich (TKRiCh), przekształconego w 1976 r. w Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne

 

1959

utworzono Karkonoski Park Narodowy

 

1960

rozpoczęcie budowy osiedla Zabobrze

 

1962

Sobieszów otrzymuje prawa miejskie

 

1964

powstanie Jeleniogórskiej Orkiestry Symfonicznej, od 1976 r. mającej statut orkiestry państwowej

 

1968

otwarcie Punktu Konsultacyjnego AWF we Wrocławiu, który w 1983 r. przekształcono w Oddział Zamiejscowy AWF

 

1968

pierwsze Jeleniogórskie Spotkania Teatralne

 

1969

powstanie Filii w Jeleniej Górze Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (od 1991 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze) 

 

1969

likwidacja linii tramwajowych, które ostatecznie zastąpione zostały przez autobusy

 

1973

przyłączenie do Jeleniej Góry dwóch wsi: Czarne i Goduszyn

 

1973

powstanie w Jeleniej Górze Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego

 

1974

powstanie Filii Politechniki Wrocławskiej (od 2004 Politechnika Wrocławska Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze)

 

1975-1998

Jelenia Góra stolicą województwa

 

1976

przyłączenie Cieplic, Sobieszowa i Maciejowej do Jeleniej Góry

 

1977

powstanie Teatru Animacji w Jeleniej Górze

 

1981

otwarcie w Jeleniej Górze zamiejscowego Wydziału Pedagogicznego WSP w Zielonej Górze

 

1983

pierwszy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze

 

1983

ukazuje się pierwszy numer niezwykle popularnego miesięcznika turystycznego „Karkonosze”

 

1987

otwarcie Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego

 

1988

otwarcie nowego dworca autobusowego PKS przy ul. Obrońców Pokoju

 

1989

likwidacja, niezwykle uciążliwej dla środowiska, produkcji włókien wiskozowych w ZWCh „Chemitex-Celwiskoza”

 

1990

pierwsza samorządowa Rada Miejska Jeleniej Góry

 

1991

utworzenie pierwszego w kraju Euroregionu „Nysa” z siedzibą stowarzyszenia gmin polskich w Jeleniej Górze

 

1991

przekształcenie Jeleniogórskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” w jednoosobową spółkę skarbu państwa

 

1993

utworzono Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Jeleniej Górze

 

1997

miasto dotyka tzw. „powódź tysiąclecia”

 

1998

przyłączenie do Jeleniej Góry osiedla Jagniątków

 

1998

inauguracja roku akademickiego nowej uczelni wyższej – Kolegium Karkonoskie

 

1999

Jelenia Góra powiatem wydzielonym grodzkim i siedzibą powiatu ziemskiego

 

2000

oddano do użytku nowy budynek Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

 

2001

oddanie do użytku nowej sali koncertowej dla tutejszej Filharmonii Dolnośląskiej

 

2001

z udziałem premierów Polski i Saksonii otwarto Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie

 

2002

pierwsze bezpośrednie wybory prezydenta miasta

 

2008

jubileusz 900-lecia miasta Jeleniej Góry