Epitafium nr 9

 

Epitafium nr 9
Tablica 2

1594 DEN 26 DECEMB. IST IN

GOT SELIG. ENTSCHAFFEN MARTA DES ERBA

R IACOB BERTERMANS

GELIBTES TOCHTERLLIN DER GOT GENADE.

1594 dnia 26 grudnia,

zasnęła w Bogu, Martha, czcigodnego

Jacoba Bertermana

ukochana córeczka niech j Bóg błogosławi.

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zewnętrznej stronie południowej nawy kościoła, na wschód od ściany kaplicy, przy zejściu do kotłowni.

Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu i metalowych haków. Wyobrażono na niej stojące dziecko w sukience, tekst obiega całą postać dookoła.

Jacob Bertermann był bogatym kupcem jeleniogórskim żyjącym na przełomie XVI i XVII w.

Opracował: Ivo Łaborewicz