Epitafium nr 11

 

Epitafium nr 11
Epitafium nr 11

ANNO 1621 DEN 18. DECEMRIS AUF

IHREM SECHS WOCHEN BETTE VON DIESER WELT ABGESCHIEDEN DIE ERBARE VND TVGEND[reiche]

[FRAU ANNA HERRN JOHANN HILPHARDT]

… HERRENSIVNGERN HERRS IHRES ALTERS 17 IAHR 34 WOCHEN, …. DER G. G.

Roku 1621, dnia 18 grudnia, 

po sześciotygodniowym połogu zeszła

z tego świata czcigodna i cnotliwa

pani Anna, małżonka pana Johanna Hilphardta,

w wieku 17 lat i 34 tygodni.

Niech Bóg będzie dla niej litościwy.

Tekst inskrypcji wyryty majuskułą, literami wklęsłymi.

Lokalizacja:

Po zewnętrznej stronie południowej nawy kościoła, na wschód od ściany kaplicy, przy zejściu do kotłowni.

Płyta piaskowcowa, prostokątna, obecnie osadzona w murze kościelnym za pomocą cementu i metalowych haków. Wyobrażono na niej stojącą kobietę w sukni i czepcu na głowie, tekst obiega całą postać dookoła. Johann Hilphardt był kupcem jeleniogórskim żyjącym w XVII w.

Opracował: Ivo Łaborewicz