Muzeum Fresków zgłoszone do konkursu „Polska pięknieje”

Wirtualne Muzeum Fresków Barokowych – według inspiratorów jego powstania (naukowców z Wrocławia) - jedyne takie w Europie (!) bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Polska pięknieje” i zdobywa sukcesywnie kolejne szczeble poziomach nominacji do nagrody. W tym konkursie jurorzy nie tylko oceniają co i jak zostało zrobione, ale też sugerują ulepszenia i korekty, szczególnie w przypadku obiektów, które – ich zdaniem – są wyróżniające. – To projekt spełniający niezbędne warunki innowacyjności – usłyszeliśmy w ocenie.

Podpowiedziano kierownictwu Muzeum, iż kolejnym sensownym krokiem byłoby zamieszczenie tablic informacyjnych o istnieniu i zbiorach Muzeum w każdym z obiektów, których fotografie fresków można oglądać w cieplickim obiekcie. Oznacza to konieczność przygotowania 20 tablic informacyjnych, bo takim zbiorem dysponuje Muzeum Wirtualne. Sprawa nie będzie załatwiona „od ręki”, bo wymaga uzgodnień z każdym z obiektów z osobna, niemniej z pewnością zainstalowanie tablic może być korzystne dla popularyzacji i Muzeum, i całej sieci obiektów sakralnych, których zdjęcia wnętrz można obejrzeć w Cieplicach. 


Laureatów wybiera Kapituła Konkursu pn. „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Biura Konkursu, Polskiej Organizacji
Turystycznej, mediów, laureatów poprzednich edycji Konkursu. Wybór laureatów jest dwustopniowy. W pierwszym etapie Kapituła wybiera kandydatów do nominacji (nie więcej niż sześć projektów w każdej kategorii). Następnie przedstawiciele wybranych projektów (maks. 2 osoby reprezentujące każdego zaproszonego beneficjenta) zostają zaproszeni do prezentacji projektów przed członkami Kapituły. Po prezentacjach projektów Kapituła ustala listę nominowanych (maksymalnie trzy projekty
w danej kategorii), spośród których wybierani są laureaci.


Portal Funduszy Europejskich