ZAMEK CHOJNIK

 

 

Wznosząca się nad Sobieszowem góra Chojnik z natury jest doskonałym punktem lokalizacji budowli obronnej. Dlatego w źródłach historycznych można znaleźć wzmianki o istniejącym na szczycie grodzie plemienia Bobrzan oraz dworze myśliwskim wzniesionym przez księcia Bolesława Rogatkę. Powstanie murowanego zamku datuje się na około 1355 rok, kiedy to panujący książe świdnicko - jaworski Bolko II, umacniał swoje ziemie licznymi warowniami.

Budowla powstała z kamienia i składała się z wieży, budynku mieszkalnego i niewielkiego dziedzińca. Po śmierci księcia wdowa po nim, księżna Agnieszka, oddała zamek we władanie rycerzowi Gotsche Schoffowi, protoplaście rodu Schaffgotschów (którzy władali zamkiem z małymi przerwami do roku 1945). Nowy właściciel rozbudował zamek o kaplicę. W czasie wojen husyckich w XV wieku zamek skutecznie opierał się atakom husytów, jednak równocześnie cieszył się złą sławą, gdyż jego właściciele trudnili się grabieżą okolicznej ludności i kupców przejeżdżających pobliskim szlakiem handlowym. 

Zamek rozbudowywano jeszcze kilkakrotnie w XV, XVI i XVII wieku. Powstał rozległy zamek dolny z zabudowaniami gospodarczymi (kuchnią, pomieszczeniami załogi, piwnicą), wykuto cysterny, w których gromadzono zapasy wody na potrzeby mieszkańców oraz dostosowano zamek do rozwijającej się techniki wojennej. Niezdobyta warownia nie była jednak w stanie oprzeć się siłom przyrody - 31 sierpnia 1675 roku spłonęła od uderzenia pioruna. Właściciele nie podjęli się odbudowy i stopniowo zamek zamieniał się w malowniczą ruinę, której urok zaczął przyciągać turystów. Z myślą o nich w 1822 roku, w bastei zamku dolnego utworzono działające do dziś schronisko. 

Najznamienitszym gościem tego schroniska był ksiądz Karol Wojtyła (późniejszy Papież Jan Paweł II), który na początku września 1956 roku, wraz z grupą studentów przemierzał na rowerze Kotlinę Jeleniogórską. Na pamiątkę tych wydarzeń w 2007 roku wyznaczono i uroczyście otwarto Szlak Papieski oraz wmurowano okolicznościowe tablice, w tzw. „pallatium” zamku górnego. 

Zwiedzając zamek możemy zobaczyć pozostałości budowli z poszczególnych okresów rozbudowy, wejść na wieżę, aby podziwiać piękną panoramę okolicy oraz usłyszeć legendę o pięknej lecz okrutnej księżniczce Kunegundzie.

Grupa: