KAPLICA ŚWIĘTEJ ANNY

 

KAPLICA ŚWIĘTEJ ANNY

Pierwotną basteję zbudowano tu w XV wieku jako jeden z elementów obronnych Bramy Wojanowskiej. W 1514 roku została ona gruntownie przebudowana, po czym zaczęła pełnić podwójną funkcję - bastei i kaplicy. 

Niestety budowla nie przetrwała wojny trzydziestoletniej - w 1634 roku spłonęła w wielkim pożarze miasta. Niespełna sto lat później (1709-1715) została odbudowana według projektu architekta Kaspra Jentscha. 

Z tego okresu pochodzi skromne wyposażenie kaplicy, m. in. barokowe malowidło w ołtarzu, na którym przedstawiono patronkę świątyni Świętą Annę z Maryją i dzieciątkiem Jezus, którym towarzyszą Święci Joachim i Józef. O pierwotnym przeznaczeniu budowli do dziś świadczą otwory strzelnicze (tzw. strzelnice kluczowe) widoczne w murach kaplicy. Na wschodniej ścianie można również zobaczyć tablicę upamiętniająca jubileusz 840 - lecia miasta, a poniżej uszkodzony krzyż pojednania. 

Przekraczając Bramę Wojanowską i idąc dalej ulicą 1 Maja, podziwiać możemy kamienice, których bardzo ciekawe i bogate fasady pochodzą z XIX i XX wieku. Na niektórych kamienicach zachowały się wspominane wcześniej (czyt. „Jeleniogórskie tramwaje”) przyczepy trakcji w postaci rozet. Po kilku minutach marszu dochodzimy do kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, obecnie cerkwi prawosławnej.

Kalplica

fot. Karol Woliński

Zobacz również:
Panorama:
 eluneta

Grupa: