Zakończenie 54. sezonu artystycznego 2017/2018. II Edycja Karkonoskiego Festiwalu Operowego. GALA OPEROWA "Z ziemi włoskiej do Polski"

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.