Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19

Usługi hotelarskie i noclegowe mogą być świadczone od 4 maja pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Właściciele tych obiektów powinni umieszczać w widocznym miejscu (przed wejściem i w recepcji) informację o maksymalnej liczbie klientów, którzy  mogą jednocześnie przebywać  w danej części budynku.  Konieczne jest również umieszczenie na terenie hotelu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet. Rekomendujemy zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji.  

Ważne! Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu. Siłownie, przestrzenie rekreacyjne i baseny, znajdujące się na terenie obiektu, pozostają zamknięte.

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele są dostępne tylko dla:

  • gości przebywających w podróży służbowej,
  • dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
  • dla osób, które wykonują zawód medyczny - w związku z tzw. „Hotelem dla medyka”
  • pacjentów oraz ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych).

Dopuszczona jest również działalność hoteli pracowniczych.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

 

od 28 grudnia do 17 stycznia (Przedłużenie etapu odpowiedzialności i wprowadzenie dodatkowych ograniczeń) 

  • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze. 

 

 

 

więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia