Słowiańskie brzmienia z nutką polskości. Hakan Sensoy (Turcja) – dyrygent Maria Bukowska – fortepian

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.