Koncert "SIŁA DŹWIĘKÓW". Georgios Balatsinos (Grecja) – dyrygent, Paweł Zagańczyk – akordeon

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.