Drogi wspinaczkowe w Borowym Jarze

W 2015 roku ubezpieczono atestowanymi punktami w sumie 26 dróg wspinaczkowych na terenie Borowego Jaru i Góry Gapy (na skałach znajdujących się na terenie Jeleniej Góry).

Zakładanym celem Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego było przygotowanie dróg w pełnym zakresie trudności, ze szczególnym uwzględnieniem dróg łatwych (dla początkujących wspinaczy).

Ubezpieczono więc: 13 dróg łatwych (o trudnościach od IV do V+), 8 dróg średnio trudnych (od VI do VI.1+) i 5 dróg trudniejszych (od VI.2 do VI.4).

 

Opis oraz mapki poglądowe do pobrania:

(tutaj)

Trasy Wspinaczkowe

Opracował: Michał Kajca